สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > กสทช.ผนึกกระทรวงไอซีที เตรียมคณะผู้แทนไทยสู่เวที WCIT-12 เมืองดูไบ

กสทช.ผนึกกระทรวงไอซีที เตรียมคณะผู้แทนไทยสู่เวที WCIT-12 เมืองดูไบ
 

• “สุทธิพล”ย้ำเจรจาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 

 

               ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมายในกิจการโทรคมนาคม  และในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของคณะผู้แทนไทยที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ค.ศ.2012 (WCIT-12) เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555  ได้ร่วมประชุมกับ นายไชยยันต์  พึ่งเกียรติไพโรจน์  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เพื่อเตรียมการสำหรับคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุม WCIT-12 ที่จะจัดขึ้น ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2555  โดยตนได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับประเด็นการปรับปรุงความตกลงโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Regulations) หรือ ITR ว่า ควรปรับปรุงแก้ไข ITR เท่าที่จำเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมายไทย ทั้งควรระมัดระวังในประเด็นข้อเสนอที่จะขยายขอบเขตของ ITR ให้รวมไปถึง operating agencies และประเด็นอื่นๆ ซึ่งจะไปทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศอื่น  ซึ่งอาจทำให้ ITR ไม่สามารถบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรกำหนดลำดับความสำคัญว่าประเด็นใดควรใส่ไว้ใน ITR และ ประเด็นใดควรจัดทำเป็น Resolutions ฯลฯ 

 

 

               ในการประชุมครั้งนี้ทางกระทรวงไอซีทีได้ชี้แจงว่าตามที่มีข่าวว่าจะมีการสนับสนุนให้นำประเด็นอินเตอร์เน็ตและ pay-per-click มารวมไว้ในการปรับปรุง ITR  นั้นขอยืนยันว่ากระทรวงไอซีทีได้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าไม่เห็นด้วย ทั้งทางสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  (ITU)  ก็ยืนยันว่ามิได้สนับสนุนให้นำประเด็นดังกล่าวมาบรรจุไว้ในร่าง ITR ที่จะปรับปรุง ซึ่งในประเด็นนี้ ดร.สุทธิพล ได้แนะนำว่าประเทศไทยจะต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะให้มีการขยายขอบเขตคำจำกัดความของคำว่าโทรคมนาคมให้รวมถึง ICT  เพื่อไม่ให้ครอบคลุมถึงเรื่องอินเตอร์เน็ต 

 

               “ผมได้ย้ำกับคณะที่จะเดินทางไปประชุมในครั้งนี้ว่าจะต้องดำเนินการในเชิงรุกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย และทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล” ดร.สุทธิพล กล่าวทิ้งท้าย