สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงาน กสทช. กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 สำนักงาน กสทช. ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงาน กสทช. กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย นำโดย พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคม พร้อมด้วย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
    การลงนามใน MOU ดังกล่าว เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ใช้บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Mobile Payment) ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป และมีการคุ้มครองผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การใช้บริการทางการเงินและการชำระเงิน ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนแนวทางการรับจ่ายโอนเงินโดยไม่ใช้เลขบัญชีธนาคาร แต่ใช้เลขประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือที่เรียกว่า บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)ภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ของรัฐบาล