สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > การจัดเวที (กทค.) สัญจรพบประชาชน ปีที่4 ครั้งที่4/2559
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กสทช. เปิดการจัดเวที (กทค.) สัญจรพบประชาชน ปีที่ 4 โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และยังได้รับเกียรติจาก รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กสทช. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการสายงานกิจการโทรคมนาคมและผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมจากผู้เข้าร่วมเวที กสทช. ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์