สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ติดต่อเรา

ที่ตั้ง :
สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.)
อาคารอำนวยการ ชั้น 6
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400  โทรศัพท์ : 02-271-0151
โทรศัพท์ :(66) 22710151 ต่อ 488
โทรสาร :(66) 22710151
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
แผนที่ :

 
แบบฟอร์มติดต่อ
เรื่อง*
ข้อความ*
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล์*