สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน้าหลัก > ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

นายสุทธิศักดิ์ ต้นตะโยธิน(ต๊อก)
Mr.Sutisak Tantayotin
ผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 2)
หมายเลขภายใน 555
081-629-0009
-
นายประถมพงศ์ ศรีนวล (แจ๊ค)
Mr.Pratompong Srinuan
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก1)
หมายเลขภายใน 518
092-926-1459
-
-
นางสาว พิชญนุช ชลาชีวะ(โซ่)
Miss Pitchayanuch chalacheva
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก1)
หมายเลขภายใน 868
-
-
นางสาววิไล เถื่อนทองแกว (เป๊ด)
Miss Wilai ThuanThongthow
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก1)
หมายเลขภายใน 502
-
-
นางเรวดี ทับลิกา (เร)
Miss Rewadee Tubkila
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก1)
หมายเลขภายใน 488
080-238-6668
-
นางสาว ภลดา วงศ์ไซยา (อัง)
Miss Palada Wongchaiya
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก2)
หมายเลขภายใน 510
-
-
นายวิษณุ เพียรทอง (ปอนด์)
Mr.Wisanu Peantong
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก2)
หมายเลขภายใน 487
080-238-6668
-
นางสกุณา พงษ์ศิริ
Mrs Sakuna Thongpakadee
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก2)
หมายเลขภายใน 508
-
-
-
นางสาว ชุตานันท์ คำแสง
Miss Chutanan Khamsaeng
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก3)
หมายเลขภายใน 505
-
-
-
นางสาวนพรัตน์ นิลเปรม (เดียร์)
Miss Nopparat Niilprem
พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก3)
หมายเลขภายใน 505
-
-
-
หน้า
1